O programie

O programie

Miasto Szczecin realizując ideę metropolii opartej na nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce realizuje nowy projekt – program mentoringowy dla startupów „Szczecin_Up!”.

Celem nadrzędnym programu jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wspieranie rozwoju oraz promocji najlepszych startupów oferujących innowacyjne i kreatywne rozwiązania o dużym potencjale komercyjnym.

Cele te zostaną osiągnięte m.in. poprzez stworzenie możliwości zdobycia praktycznej wiedzy, kluczowej na początkowym etapie rozwoju działalności gospodarczej oraz zaaranżowanie przestrzeni dla networkingu pomiędzy młodym i dojrzałym biznesem. Ambicją organizatorów Szczecin_Up! jest rozwój współpracy szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego, gospodarczego oraz kulturalnego, w tym rozwój lokalnych elit.

Szczecin_Up! będzie oferował wsparcie mentorów, doradców, ekspertów, dostęp do know-how oraz specjalistycznych szkoleń i warsztatów. Dzięki podjętej współpracy z mentorami, osoby biorące udział w projekcie będą miały szansę na dopracowanie swojego modelu biznesowego i jego dalszy rozwój.

Wsparcie w ramach programu

W ramach programu startupy otrzymają bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • indywidualnego mentoringu ze strony doświadczonych managerów,
  • doradztwa m.in. prawnego, branżowego, technologicznego,
  • szkoleń m.in. z budowy modeli biznesowych, sprzedaży, negocjacji, pitchowania przed inwestorami, czy rozwoju na rynkach krajowych oraz międzynarodowych,
  • możliwości prezentacji swoich pomysłów przed funduszami inwestycyjnymi oraz aniołami biznesu,
  • wygrania atrakcyjnych nagród finansowych oraz rzeczowych.