Szczecin_Up! Wspieramy start-upy

Dowiedz się więcej

O programie

O programie

„Szczecin_UP!” to program mentoringowy dla strat-upów, którego celem jest tworzenie warunków do dynamicznego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wsparcie oferowane jest początkującym, kreatywnym przedsiębiorcom i nowo utworzonym firmom o dużym potencjale biznesowym i komercyjnym. Uczestnicy programu zostają objęci pomocą mentorów, doradców i ekspertów biznesowych, a także otrzymują dostęp do wiedzy oraz specjalistycznych szkoleń i warsztatów. Współpraca z doświadczonymi przedsiębiorcami/mentorami umożliwia im dopracowanie modelu biznesowego i realny rozwój przedsięwzięcia.

Firmy biorące udział w programie podzielone są na 2 kategorie:

  • startupy na poziomie „proof of concept” – kategoria obejmuje osoby i podmioty realizujące pomysły na nowy produkt lub usługę czy technologię, które są możliwe do skomercjalizowania; podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie mogą startować w tej kategorii, o ile jury nie zdecyduje inaczej;
  • startupy „young business” – kategoria obejmująca osoby i podmioty funkcjonujące na rynku i prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 36 miesięcy, które zamierzają rozwinąć nowy, innowacyjny (min. na poziomie firmy) produkt, usługę lub technologię; podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej nie mogą startować w tej kategorii, o ile jury nie zdecyduje inaczej;

Firmy wyłonione do udziału w Szczecin_UP! otrzymają pomieszczenia biurowe w Technoparku Pomerania na czas realizacji programu.

Wsparcie w ramach programu

W ramach programu startupy otrzymają bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • indywidualnego mentoringu ze strony doświadczonych przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów branżowych;
  • doradztwo z różnych dziedzin biznesowych i technologicznych, w zależności od potrzeb firmy;
  • szeregu szkoleń i warsztatów biznesowych, których tematyka zostanie dobrana indywidualnie do potrzeb konkretnych startupów;
  • prezentacji swoich pomysłów przed inwestorami indywidualnymi i przedstawicielami funduszy inwestycyjnych.

Nagrody

Nagrody w podziale na kategorie:

Proof of concept:

  • I nagroda: 15 tys. zł oraz udział w Programie Inkubacji Technoparku Pomerania (pomieszczenie biurowe oraz 20h wsparcia szkoleniowo-doradczego) przez 6 miesięcy,
  • II nagroda: 10 tys. zł oraz udział w Programie Inkubacji Technoparku Pomerania (pomieszczenie biurowe oraz 20h wsparcia szkoleniowo-doradczego) przez 6 miesięcy;

Young Business:

  • I nagroda: 30 tys. zł oraz udział w Programie Inkubacji Technoparku Pomerania (pomieszczenie biurowe oraz 40h wsparcia szkoleniowo-doradczego) przez 12 miesięcy,

II nagroda: 20 tys. zł oraz udział w Programie Inkubacji Technoparku Pomerania (pomieszczenie biurowe oraz 40h wsparcia szkoleniowo-doradczego) przez 12 miesięcy.