Harmonogram

Program składa się z dwóch etapów:

Etap 1

Zakłada ocenę dokonywaną przez Organizatora programu formularzy zgłoszeniowych wypełnionych na stronie internetowej programu i wybór nie więcej niż 20 startupów, które zostaną zakwalfikowane do etapu 2 programu;

Etap 2

Zakłada indywidualny mentoring, doradztwo oraz udział w szkoleniach (etap właściwy).

Przewidywalny terminarz

Nabór zgłoszeń: 21 lutego – 4 marca

Wyniki naboru do Etapu 2: 8 marca

Kick-off meeting (start): 14 marca

Cykl szkoleń: kwiecień – wrzesień

Pitch camp: sierpień

Wydarzenia otwarte: kwiecień – grudzień

Podsumowanie programu: październik / listopad